• jeugd-01.jpg
  • markepaal2.jpg
  • markepaal5.jpg
  • markepaal6.jpg
  • markepaal7.jpg
  • markepaal10.jpg
  • markepaal13.jpg
  • markepaal16.jpg
  • markepaal28.jpg
  • markepaal29.jpg
  • markepaal34.jpg

Tijdens de laatste twee ledenvergadering hebben we elkaar gesproken over de plannen rond de Gorsselse accommodaties en de plaats van de onze tennisclub daarin.

...

Koning Winter komt dit weekend weer terug…verzoek aan álle leden om dit even goed te lezen. Belangrijk voor onze banen wanneer kan er wél en niet worden gespeeld bij opdooi, sneeuw en vorst

...
Agenda voor de ALV van donderdag 22 februari 2018:
 
1.      Opening voorzitter Hans Allersma
2.      Mededelingen/ingekomen stukken
3.      Notulen ALV 21-02-2017
4.      Terugblik op het afgelopen jaar
5.      Financieel verslag 2017/onderhoudskodsten banen
6.      Verslag vd kascommissie en benoeming kascommissie 2018
7.      Begroting 2018; vaststellen contributie
8.      Bestuur; aftredende en nieuwe kadidaats-bestuursleden:
9.      Update t.a.v. de sportaccomodatie plannen vd gemeente
10.   Polsen interesse padel
11.   Rondvraag en sluiting
 
...

In vervolg op het laatste nieuwsbericht van eind december is nu door de gemeente Lochem besloten om het onderzoek van Twynstra Gudde naar de haalbaarheid van een MFA in Gorssel openbaar te maken.

...