• jeugd-01.jpg
 • markepaal5.jpg
 • markepaal6.jpg
 • markepaal7.jpg
 • markepaal10.jpg
 • markepaal13.jpg
 • markepaal16.jpg
 • markepaal28.jpg
 • markepaal29.jpg
 • markepaal34.jpg

Het algemeen baanreglement en het reglement elektronisch afhangbord zijn ook van toepassing op het lid en de introducé.

 1. Het lid dat iemand wil introduceren, moet voorafgaand aan het spelen zichzelf en de introducé via het inschrijfformulier uit de blauwe ringband met het opschrift ‘Inschrijven Introducé’ inschrijven.
  De blauwe ringband ligt naast het elektronisch afhangbord. Na inschrijving de ringband weer op dezelfde plaats terug leggen.
 2. Na inschrijving blijft het inschrijfformulier in de ringband achter.
 3. Alle gevraagde gegevens dienen volledig te worden ingevuld.
 4. Zonder inschrijving vóóraf zijn het lid en de introducé niet gerechtigd om te spelen.
 5. Betaling van 5 euro door een seniorlid, resp. 2,50 euro door een jeugd/juniorlid tot 17 jaar, dient voorafgaand aan het spelen plaats te vinden. Zonder betaling vóóraf kan er niet worden gespeeld.
 6. Het verschuldigde bedrag wordt in de witte envelop gestopt, die, voorzien van datum, naam en baan, daarna dichtgeplakt, gedeponeerd wordt in het geldkastje dat aan de wand linksonder het afhangbord hangt.
 7. Indien er een single wordt gespeeld kan het lid niet met zijn pasje een baan afhangen. De inschrijving via het ‘inschrijfformulier’ in de blauwe ringband dient daarom als bewijs van reglementaire afhanging. Het is dan ook noodzakelijk dat alle gegevens correct worden ingevuld.
 8. Bij drukte en indien alle banen bezet zijn, kan er niet geïntroduceerd worden.
 9. Een lid mag maximaal 3 maal per kalenderjaar een niet-lid introduceren.
 10. Ieder lid is verplicht bovenstaande regels op te volgen.